Peticije – Glas Bošnjačkog naroda

Sistem za peticije je otvoren

500

Ako peticija prikupi 500 potpisa, dobiće se pisani odgovor od relevantne institucije

Još nije odgovoreno ni na jednu peticiju

1,000

Ako peticija prikupi 1,000 potpisa, bit će razmatrana za javnu raspravu

Još nije raspravljano ni o jednoj peticiji

Pokreni peticiju

Svako može pokrenuti peticiju sve dok se izjašnjava kao Bošnjak

Pokreni peticiju