Izjava o pristupačnosti

Posvećeni smo tome da ovu web stranicu učinimo pristupačnom kako bi je moglo koristiti što više ljudi.

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na web stranici peticija.

Naš cilj je učiniti ovu web stranicu dostupnom što široj publici. To znači, na primjer, da biste trebali moći:

Prijavljivanje problema s pristupačnošću na ovoj web stranici

Ako pronađete bilo kakve probleme ili mislite da ne ispunjavamo zahtjeve pristupačnosti, kontaktirajte nas da prijavite ovo.

Kako smo testirali ovu web stranicu

Naše web stranice su bile i trenutno se testiraju na usklađenost sa Smjernicama za pristupačnost web sadržaja V2.1 nivo A i nivo AA koristeći kombinaciju automatiziranih alata za pristupačnost u skladu sa WCAG 2.0 standardima.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je 26. septembra 2021.

Ova web stranica testira se kombinacijom alata za pristupačnost tijekom Septembra 2021. Testiranje provodi organizacija SANDZAK.COM.

Naše web stranice se redovno provjeravaju radi pristupačnosti. Ova testiranja provodi organizacija SANDZAK.COM putem automatiziranog testiranja putem kombinacije alata za pristupačnost.