Kako funkcionišu peticije

  1. Pokrećete peticiju ovdje na ovoj web stranici. Samo Bošnjaci mogu pokrenuti peticiju.
  2. Nađete 5 ljudi koji će podržati vašu peticiju. Reći ćemo vam kako to učiniti kada pokrenete svoju peticiju.
  3. Provjeravamo vašu peticiju, pa je onda objavljujemo. Odbacujemo samo peticije koje ne zadovoljavaju standard za peticiju.
  4. Bošnjaci tada mogu potpisati vašu peticiju - i mogu potpisati peticiju samo jednom.
  5. Odbor za peticije razmatra sve peticije koje se objavljuju. Odabiru se peticije od interesa kako bi se saznalo više o postavljenim pitanjima. Odbor ima moć da vrši pritisak na bilo koju Bošnjačku instituciju da da odgovor.
  6. Sa 500 potpisa, vaša peticija na web stranici dobija odgovor od relevantne organizacije.
  7. Sa 1000 potpisa vaša peticija će se razmatrati za javnu raspravu.

Javne rasprave

Gotovo uvijek se raspravlja o peticijama koje dosegnu 1000 potpisa. No, možemo odlučiti da ne damo peticiju za raspravu ako se o tom pitanju nedavno raspravljalo ili je rasprava zakazana za blisku budućnost. Ako je to slučaj, reći ćemo vam kako možete saznati više o javnim raspravama o pitanju koje ste postavili vašom peticijom.

Organizacije bi mogle razmotriti vašu peticiju za javnu raspravu prije nego što se prikupi 1000 potpisa.

Možemo vas kontaktirati u vezi sa temom koju obuhvata vaša peticija. Na primjer, ponekad pozivamo ljude koji pokreću peticije da prilože dokaze odboru ili da učestvuju u raspravi sa zastupnicima relevantne organizacije. Možemo takođe pisati drugim ljudima ili organizacijama da ih pitamo o pitanju koje ste postavili vašom peticijom.

Odbor za peticije

Odbor za peticije može:

Standardi za peticije

Peticije moraju zahtijevati konkretne korake bošnjačke organizacije ili bošnjačkih organizacija.

Peticije se moraju odnositi na nešto za šta je relevantna bošnjačka organizacija direktno odgovorna.

Peticije se ne moraju slagati sa bošnjačkom organizacijom i može se tražiti da promijeni svoju politiku. Peticije mogu biti kritički nastrojene prema relevantnoj bošnjačkoj organizaciji.

Odbijamo peticije koje ne odgovaraju pravilima. Ako odbijemo vašu peticiju, reći ćemo vam zašto. Ako budemo u mogućnosti, predložit ćemo druge načine na koje biste mogli postaviti svoje pitanje.

Morat ćemo odbiti vašu peticiju ako:

Objavljujemo tekst peticija koje odbacujemo, sve dok nisu:

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

Peticije koje su pokrenute na drugim web stranicama

Odbor će razmatrati, i dužna je odgovoriti na peticije koje su ljudi uputili na ovoj web stranici. Odbor neće razmatrati peticije pokrenute na drugim web stranicama.